Hakkımızda

Ceviz Otizm Araştırmaları ve
Toplumsal Savunma Derneği
Hakkımızda
Ceviz Otizm Araştırmaları ve Toplumsal Savunma Derneği, 2001 doğumlu oğlumuz Güneş Yazgan’ın
bize öğrettikleri ve düşündürdükleri ile ilgili bir sürecin içinde kuruldu.
Derneğimizin 10 kişilik bir kurucu heyeti bulunmaktadır.
Bu kişiler, Güneş Yazgan ve Ailesi’nin yaşadıklarına yakından tanıklık etmiş,
sorunların çözümü için kafa yormuş, omuz vermiş, Güneş ve onunla aynı durumdaki diğer kişiler ile
gönül bağı kurmuş çok kıymetli insanlardır. Yazgan Ailesi olarak, hepsi ile birlikte olmaktan büyük kıvanç
duyduğumuzu dile getirmek isteriz. Kurucularımız içinde eğitimciler, matematikçiler ve
hukukçular var. Biz bu kadroyu psikologlar, fizyoterapi ve psikiyatri uzmanı tıpçılar, sosyal hizmet
uzmanları ve diğer sosyal çalışmaların yanı sıra mali müşavirler, halkla ilişkiler uzmanları, gazeteciler,
sanatçı ve sporcuların katılımını sağlayarak zenginleştirmek istiyoruz.

Amacımız

Genel olarak “Otizm” başlığı altında ele alınan ve “Yaygın Gelişimsel Bozukluk”, “ Dikkat Eksikliği Hiperaktivite” (DEHB) ya da “Öğrenme Güçlüğü” olarak bilinen farklılıkları bulunan bireylerin onurlu ve dokunulmaz olarak, değerlilik bilinci ile, özgürlük ve güvenlik içinde, katılımcı ve demokratik biçimde yaşamalarının sağlanması, özel durumunun erken tanınması, eğitim, öğretim, sağlık, adalet hizmetleri başta olmak üzere tüm toplumsal hizmetlere en yüksek düzeyde ve öncelikle erişebilmesi, her türlü sömürü, ihmal ve istismardan, ayrımcılıktan, suçtan ve cezadan korunmalarının yanı sıra, toplumun bu tür farklılıkları ve özel durumları öğrenmesi ve toplumsal kaynakların bu ve benzeri durumların önlenmesi, iyileştirilmesi için ayrılması uğrunda gerekli çalışmaları yapmaktır.

Ceviz Otizm

Hedef ve İlkelerimiz

Ceviz Otizm, öncelikle özel durumdaki bireylerin ve ailelerinin bir araya gelmesini, sözü edilen farklılık ya da özel durumlara nedenlerinin araştırılıp çözüm önerilerinin öğrenilmesini, birlikte mücadele edilmesi için uygun araç ve yöntemlerin seçilmesini hedeflemektedir.

Dernek, bu uğurda;

Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal ve bilimsel çalışmalar yapar, toplantılar düzenler, diğer kişi, kurum ve kuruluşlarca yapılan çalışmaları destekler, toplumsal sorunların saptanması ve çözüm önerilerinin üretilmesi, uygun hizmetlerin planlanması ve programlanması ile politikaların belirlenmesi için izleme, iletişim ve işbirliğine girer.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği çatısı altında üretilen insan hakları mevzuatından yararlanır.

Otizmin ve diğer zihinsel ya da tinsel özel durumların bilinmesi, tanınması ve tanı konan çocuklara aileleri ve yakın çevreleri ile birlikte en uygun ve bireyselleştirilmiş hizmetlerin düzenli ve sürekli biçimde sağlanması, derneğin en önemli hedeflerindendir. Bu nedenle, çocukların olası ve somut tehlikelerden korunması, sağlıklı gelişmesi ve güvenliğinin gözlenip denetlenmesi için önleyici çalışmalar yapar. Erişkinliğe ulaşmış ve yaşlanmış özel durumdaki bireyler için de benzer çalışmaların yapılması için çaba sarfeder.

İlgili bakanlıklar, üniversitelerin ilgili bölümleri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, hastaneler ve diğer sağlık birimleri, belediyeler, toplumsal hizmet kuruluşları, hâkimlik, mahkemeler ve kolluk görevlileri ile birlikte çalışır.

Ceviz Otizm Araştırmaları ve Toplumsal Savunma Derneği

Ceviz Otizm Araştırmaları ve Toplumsal Savunma Derneği, 2001 doğumlu oğlumuz Güneş Yazgan’ın bize öğrettikleri ve düşündürdükleri ile ilgili bir sürecin içinde kuruldu.Derneğimizin 10 kişilik bir kurucu heyeti bulunmaktadır.

İletişim

Adres: Uskumruköy, 34450 Sarıyer/İstanbul Email: bilgi@cevizotizm.org

Türkiye Otizm Meclisi üyesidir.

Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi 2020

Bu yayın Avrupa Birliği'nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Ceviz Otizm Araştırmaları ve Toplumsal Savunma Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.